Algemene Voorwaarden

Onze algemene voorwaarden over onze voorwaarden met betrekking tot de diensten van Naevias Digital Marketing & SEO

Deze overeenkomst wordt aangegaan tussen Naevias Digital Marketing & SEO en u (hierna genoemd als: “De Klant”) op de dag dat u het formulier invult.

 1. Naevias gaat ermee akkoord om De Klant te voorzien van Zoekmachine Optimalisatie en Rapportering Services (hierna genoemd als: “SEO”) zoals beschreven in deze overeenkomst. Naevias is gemachtigd om de specifieke trefwoorden en/of uitdrukkingen hieronder uiteengezet te gebruiken voor ontwikkeling, het verbeteren van de rankings van en/of positie van de inhoud van de website van de klant, in de zoekmachines en/of directory’s die het meest worden gebruikt door het grote publiek, die hieronder worden gedefinieerd.
 2. Alle facturen moeten binnen 15 dagen na facturering volledig zijn betaald of in overeenstemming met het betalingsschema.

Naevias SEO is bedoeld om twee hoofddoelen te dienen: 1) om de klant meer bekendheid/vindbaarheid te geven in zoekmachines, en 2) om gericht online verkeer naar de site te leiden.

 1. Naevias SEO-services omvatten (maar zijn niet beperkt tot):
 • Onderzoek naar trefwoorden en uitdrukkingen om geschikte, relevante zoektermen te selecteren.
 • Het verkrijgen van “backlinks” van andere gerelateerde websites en directory’s om linkpopulariteit en verkeer te verhogen.
 • Bewerken en/of optimaliseren van tekst voor verschillende html-tags, META-gegevens, paginatitels en paginatekst indien noodzakelijk.
 • Analyse en aanbevelingen voor optimale websitestructuur, navigatie, code, enz. Voor de beste SEO-praktijken.
 • Indien noodzakelijk, aanbevelen van extra webpagina’s of inhoud voor het “vangen” van relevante en/of populaire trefwoorden.
 • Dien uw pagina’s met de hand in bij de belangrijkste zoekmachines en directory’s.
 • Maak verkeer- en rankingrapporten voor [klant website] en alle bijbehorende pagina’s met posities in de belangrijkste zoekmachines.
 1. Met het oog op het ontvangen van professionele SEO services stemt de klant ermee in om het volgende aan Naevias te verstrekken:
 • Administratieve/backend toegang tot de website voor analyse van inhoud en structuur.
 • Toestemming om wijzigingen aan te brengen ten behoeve van optimalisatie en om rechtstreeks met derden, bijvoorbeeld uw webontwerper, te communiceren, indien noodzakelijk.
 • Onbeperkte toegang tot bestaande websiteverkeer statistieken voor analyse- en trackingdoeleinden.
 • De Klant machtigt Naevias voor gebruik van alle logo’s, handelsmerken, website-afbeeldingen, etc. van de klant voor gebruik bij het creëren van informatiepagina’s en elk ander gebruik dat Naevias nodig acht voor verbetering van positionering en optimalisatie van zoekmachines.
 • Als de site van De Klant ontbreekt in tekstuele inhoud, zal De Klant aanvullende tekstinhoud in elektronische vorm verstrekken voor het creëren van aanvullende of rijkere webpagina’s. Naevias kan site-inhoud creëren voor De Klant tegen extra kosten. Als de klant geïnteresseerd is in het aanschaffen van tekstinhoud van Naevias, neem dan contact op met Naevias voor een kostenberekening.
 1. De Klant moet het volgende bevestigen met betrekking tot diensten:
 • Geen terugbetaling mogelijk voor kosten die al door De Klant zijn betaald.
 • Alle tarieven, services, documenten, aanbevelingen en rapporten zijn vertrouwelijk.
 • Naevias heeft geen controle over het beleid van zoekmachines met betrekking tot het type sites en/of inhoud dat zij nu of in de toekomst accepteren. De website van de klant kan op elk moment worden uitgesloten van elke directory of zoekmachine naar eigen goedkeuring van de zoekmachine of directory zonder dat Naevias hier invloed op heeft.
 • Van Google is bekend dat het de rankings van nieuwe websites (of pagina’s) belemmert totdat ze hebben bewezen dat hun levensvatbaarheid van bestaan langer dan zes maanden is. Dit wordt de ‘Google Sandbox’ genoemd. Naevias aanvaardt geen aansprakelijkheid voor ranking/verkeer/indexeringsproblemen met betrekking tot Google Sandbox belemeringen.
 • Af en toe zullen zoekmachines vermeldingen verwijderen zonder duidelijke of voorspelbare reden. Vaak wordt de vermelding opnieuw weergegeven zonder aanvullende SEO. Mocht een paginaranking tijdens de SEO-campagne worden verwijderd en verschijnt niet binnen 30 dagen na voltooiing van de campagne, zal Naevias de website/pagina opnieuw optimaliseren op basis van het huidige beleid van de betreffende zoekmachine.
 • Linken naar “slechte buurten” of koppelingen krijgen van “link farms” kan ernstige schade toebrengen aan alle SEO-inspanningen. Naevias is niet aansprakelijk voor de keuze van De Klant om tijdens de SEO-campagne, zonder voorafgaande raadpleging aan Naevias een link naar een bepaalde website te linken of deze te verkrijgen.
 1. Naevias is niet verantwoordelijk voor wijzigingen die door andere partijen op de website zijn aangebracht en die een negatieve invloed hebben op de ranking van de website van De Klant in zoekmachines.
 2. De Klant garandeert dat alle elementen van tekst, afbeeldingen, foto’s, ontwerpen, handelsmerken of andere illustraties die aan Naevias worden verstrekt voor opname op bovenstaande website, eigendom zijn van De Klant, of dat De Klant toestemming heeft gekregen van de rechtmatige eigenaar(s) voor gebruik van elk van de elementen en zal Naevias en zijn onderaannemers vrijwaren, beschermen en verdedigen tegen elke aansprakelijkheid of rechtszaak die voortvloeit uit het gebruik van dergelijke elementen.
 3. Naevias is niet verantwoordelijk voor het overschrijven van SEO-werk van De Klant naar de site van de Klant. (bijvoorbeeld het uploaden van werk door de client/webmaster over reeds geleverd/geoptimaliseerd werk). De klant betaalt een extra vergoeding voor het opnieuw construeren van inhoud, op basis van het uurtarief van 50 EUR per uur. Niettegenstaande enige andere bepaling van deze Overeenkomst, stopt de Naevias-verplichting om gratis SEO-services aan te bieden in het geval dat het gedrag van De Klant de geleverde SEO-services overschrijft. Als de webmaster van de klant bijvoorbeeld inhoud uploadt zonder Naevias hierover te raadplegen, wordt de verplichting van Naevias om gratis SEO-services te verlenen, beëindigd.
 4. Juridische locatie.

Alle geschillen die voortvloeien uit dit Contract zullen worden geprocedeerd of gearbitreerd in Nederland. Deze Overeenkomst wordt beheerst door de wetten van Nederland.

Heb je niet gevonden waar je naar op zoek was?

NEEM CONTACT MET ONS OP