Disclaimer

Disclaimer over onze aansprakelijkheid tegenover potentiële winsten of voorspelde stijgingen

U erkent en gaat ermee akkoord dat wij geen implicaties, garanties, beloften, suggesties, projecties, verklaringen of garanties hebben gegeven aan u over toekomstige vooruitzichten of inkomsten, of dat u geld zult verdienen, met betrekking tot uw aankoop van Naevias Digital Marketing SEO-producten en of diensten en dat we een dergelijke projectie, belofte of vertegenwoordiging door anderen niet hebben geautoriseerd.

Eventuele omzet- of inkomstenoverzichten, of omzet- of inkomstenvoorbeelden, zijn slechts schattingen van wat wij denken dat u zou kunnen verdienen. Er is geen zekerheid dat u het zo goed zult doen als in enige voorbeelden wordt vermeld. Als u vertrouwt op verstrekte cijfers, moet u het volledige risico accepteren dat u het misschien niet zo goed doet als de verstrekte informatie. Dit is van toepassing ongeacht of de omzet- of inkomstenvoorbeelden van monetaire aard zijn of betrekking hebben op advertentiekredieten die kunnen worden verdiend (ongeacht of dergelijke kredieten al dan niet in contanten kunnen worden omgezet).

Er is geen garantie dat eerdere successen of resultaten uit het verleden met betrekking tot omzet of inkomsten (of het nu gaat om monetaire of reclamekredieten, al dan niet converteerbaar in contanten) van toepassing zijn, noch kunnen eerdere successen worden gebruikt als een aanwijzing voor uw toekomstige succes of resultaten. van informatie, inhoud of strategieën. Alle claims of voorstellingen met betrekking tot inkomsten of inkomsten (ongeacht of het gaat om geld- of reclamekredieten, al dan niet converteerbaar in contanten) mogen niet worden beschouwd als “gemiddelde inkomsten”.

i) De economie. De economie, zowel waar u zaken doet, als op nationale en zelfs wereldwijde schaal, creëert extra onzekerheid en economisch risico. Een economische recessie of depressie kan de resultaten van de SEO-producten en / of -diensten van Naevias Digital Marketing negatief beïnvloeden.

(ii) Uw succes of gebrek daaraan. Uw succes bij het gebruik van de informatie of strategieën op www.naevias.nl hangt af van verschillende factoren. We weten niet hoe goed u het zult doen, omdat we u niet kennen, uw achtergrond, uw werkethiek, uw toewijding, uw motivatie, uw wensen of uw zakelijke vaardigheden of praktijken. Daarom kunnen we niet garanderen of impliceren dat u rijk wordt, dat u het ook zo zult doen, of dat u enige inkomsten zult hebben (ongeacht of het gaat om geld- of reclamekredieten, al dan niet converteerbaar in contanten).

(ii) Uw succes of gebrek daaraan. Uw succes bij het gebruik van de informatie of strategieën op www.naevias.nl hangt af van verschillende factoren. We weten niet hoe goed u het zult doen, omdat we u niet kennen, uw achtergrond, uw werkethiek, uw toewijding, uw motivatie, uw wensen of uw zakelijke vaardigheden of praktijken. Daarom kunnen we niet garanderen of impliceren dat u rijk wordt, dat u het ook zo zult doen, of dat u enige inkomsten zult hebben (ongeacht of het gaat om geld- of reclamekredieten, al dan niet converteerbaar in contanten).

Internetbedrijven en daaruit voortvloeiende inkomsten brengen onbekende risico’s met zich mee en zijn niet voor iedereen geschikt. U mag niet vertrouwen op enige informatie die op de website wordt gepresenteerd of anderszins door ons wordt verstrekt, tenzij u dit doet met de kennis en het begrip dat u aanzienlijke verliezen kunt ervaren (waaronder, maar niet beperkt tot, het verlies van enig bedrag dat is betaald om Naevias te kopen). SEO-producten en / of -diensten, en / of alle gelden die worden besteed aan het opzetten, beheren en / of verkopen van Naevias Digital Marketing SEO-producten en / of -diensten, en verder dat u mogelijk helemaal geen inkomsten heeft (ongeacht of het gaat om geld- of reclamekredieten, ongeacht converteerbaar in contanten of niet).

(iii) Toekomstgerichte uitspraken. MATERIALEN OP DEZE WEBSITE OF IN MATERIALEN DIE OP DEZE WEBSITE WORDEN GEKOCHT EN / OF GEDOWNLOAD, KUNNEN INFORMATIE BEVATTEN DIE IS OPGENOMEN OF IS GEBASEERD OP VOORUITBLIKVERKLARENDE WOORDENINGEN IN DE ZIN VAN DE REPLICATIEHANDELING REKENING VAN EFFECTEN VAN 1995. VOORUITBLIKVERKLARINGEN GEVEN ONZE VERWACHTINGEN OF VOORSPELLINGEN VAN TOEKOMSTIGE EVENEMENTEN. U KUNT DEZE STATEMENTS IDENTIFICEREN DOOR HET FEIT DAT ZE NIET STRIKT GAAN OVER HISTORISCHE OF ACTUELE FEITEN. ZE GEBRUIKEN WOORDEN ZOALS “ANTICIPEREN,” “SCHATTEN”, “BEGROTEN”, “VERWACHTEN”, “PROJECTEREN”, “VOORSTELLEN”, “PLANNEN”, “GELOVEN”, EN ANDERE WOORDEN EN VOORWAARDEN VAN SOORTGELIJKE BETEKENIS IN VERBAND MET EEN BESCHRIJVING VAN POTENTIËLE WINSTEN OF FINANCIËLE PRESTATIES.

ELK EN ALLE VOORWAARTS-VERKLARENDE VERKLARINGEN HIER, IN ANDERE MATERIALEN OP DEZE WEBSITE OF IN MATERIALEN DIE WORDEN GEKOCHT EN / OF GEDOWNLOAD VAN DEZE WEBSITE ZIJN BEDOELD OM ONZE MENING VAN HET POTENTIEEL VAN DE WINST UIT TE DRINGEN. VEEL FACTOREN ZULLEN BELANGRIJK ZIJN VOOR HET BEPALEN VAN UW DAADWERKELIJKE RESULTATEN EN ER ZIJN GEEN GARANTIES DAT U RESULTATEN BEREIKT DIE GELIJKAARDIG ZIJN AAN ONZE OF ANDERS DAN OOK, ER WORDT IN FEITE GEEN GARANTIES GEGEVEN DAT U ELK RESULTAAT KAN BEREIKEN VAN ONZE IDEEËN EN TECHNIEKEN IN ONS MATERIAAL.

(iv) Door ijverigheid. U wordt geadviseerd om uw eigen Door ijverigheid te doen als het gaat om het nemen van zakelijke beslissingen en moet voorzichtig zijn en advies inwinnen bij gekwalificeerde professionals. Neem contact op met uw accountant, advocaat of professionele adviseur voordat u met deze of enige informatie handelt. U mag geen voorbeelden, documenten of andere inhoud op de website of anderszins door ons als het equivalent van professioneel advies beschouwen. Niets op de website of in materialen die te koop zijn of op de website te downloaden geeft op welke manier dan ook professioneel advies. Raadpleeg uw eigen accountant, advocaat of professionele adviseur voor vragen die u heeft.

Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor eventuele verliezen of schade die voortvloeien uit uw gebruik van enige link, informatie of gelegenheid die zich op de website bevindt of binnen enige informatie die door de eigenaar van deze site in welke vorm dan ook wordt bekendgemaakt.

(v) Aankoopprijs. Hoewel wij van mening zijn dat de prijs billijk is voor de waarde die u ontvangt, begrijpt u en gaat u ermee akkoord dat de aankoopprijs voor de SEO-producten en / of -diensten van Naevias Digital Marketing willekeurig door ons is vastgesteld. Deze prijs heeft geen relatie met objectieve normen.

Naevias gelooft in de simpele waarheid dat kwaliteitswerk groei en succes oplevert

Een marketing specialist voor uw bedrijf